• big-slide-01
 • big-slide-02
 • big-slide-03
 • big-slide-04
 • big-slide-05
 • big-slide-06
 • big-slide-07
 • big-slide-08
 • big-slide-09
 • big-slide-10
 • big-slide-11
 • big-slide-12
 • big-slide-13
 • big slide 14
 • Pohled na obec Potštejn z hradu.
 • Západní pohled na hrad Potštejn.
 • Nejstarší část obce zvaná Městečko.
 • Tábořiště Vochtánka s hradem Potštejn.
 • Kostel sv. Vavřince a Paseky.
 • Přilehlá osada Brná.
 • Pohled na hrad Potštejn z vrchu Kapraď.
 • Tábořiště Vochtánka z vrchu Kapraď.
 • Část obce Kouty.
 • Torzo hradu Velešov.
 • Pohled na Potštejn z farářství.
 • Zámek a kostel sv. Vavřince z křížové cesty.
 • Potštejnská pouť.
 • Zámek Potštejn
 • Úvod

SDH Potštejn mají z Nadace ČEZ nový defibrilátor

foto defibrPořízení nového defibrilátoru bylo realizováno z finančního daru Nadace ČEZ, kdy účelem projektu bylo zvýšení akceschopnosti jednotky. Nadaci ČEZ za dar, kterým podpořila náš projekt moc děkujeme. Přejeme všem, aby toto zařízení nebylo potřeba a pokud ano, tak aby odvedlo dokonalou práci a zachránilo, co nejvíce životů. Automatický defibrilátor – AED je přístroj řízený mikroprocesorem a mohou ho obsluhovat vyškolení zachránci i laici. Po zapnutí přístroje se okamžitě aktivuje hlasová i obrazová nápověda a instruuje zachránce, co přesně mají dělat. Pokud je výboj – defibrilace provedena do 3 – 5 minut od kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního rytmu o 50 – 75 procent.

Výsadba alejí

vysadba aleji 2022

Turisty, kráčející po červené značce z Potštejna na Litice, čekala v sobotu 5. listopadu dopoledne neobvyklá podívaná. Nad Brnou se hemžilo přibližně 30 dospělých v holínkách, doprovázených asi 20 dětmi a několika psy. Pracovali s lopatami a rýči, vozili v kolečkách kompost, zatloukali palicemi kůly a společně tak vysadili 40 třešní a slivoní švestek ve dvou alejích podél cesty. Několik dalších ovocných stromů pak bylo vysazeno u parkoviště pod hradem a podél silnice vedoucí od kostela sv. Marka na Záměl. Obec získala ze Státního fondu životního prostředí ČR dotace na pořízení sazenic a materiálu, dobrovolníci pod odborným zahradnickým dozorem pak zajistili výsadbu.

Všem zúčastněným moc děkujeme!

Informace k rekonstrukci silnice 1/14

Dle předběžných informací od Ing, Jana Bergera z ŘSD ČR by měly být zahájeny stavební práce na rekonstrukci silnice 1/14 v obci Potštejn v polovině července.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články