Hasiči, historie a součastnost

hasici-dlouhe-strane-2010

Psal se rok 1884, kdy se v místním hostinci "U Hostinských" sešli tři občané Potštejna a to pánové Josef Rychtr , sládek zdejšího pivovaru, Josef Macák, zahradník u velkostatku a Karel Hostinský, majitel hostince, aby založili hasičský sbor. Jejich snaha našla velké pochopení u občanů a tak dne 4.června 1884 byla svolána občanská schůze a tento den se stal dnem založení dnes již 120.ti letého hasičského sboru v Potštejně. Prvním předsedou byl zvolen p.Tchun, velitelem p.Rychtr a cvičitelem p.Macák. Prvním lezcem p.Karel Hostinský, prvním trubačem p.Josef Polanský. hasici-03

Sbor byl tedy sestaven , ale bez finančních prostředků. Proto členstvo, které čítalo 42 členů , podniklo mezi sebou sbírku, která vynesla 17 zlatých. Tak mohla započít práce hasičů. Ještě tentýž rok byla obci dodána stříkačka. Prvním požárem v obci byl požár domku paní Jakubcové, později zakoupen obcí , jako obecní domek a zřízeno při něm hasičské skladiště.

V roce 1891 byl předsedou p.Macák, cvičitelem Václav Dytrt, velitel Karel Hostinský, přibyl jednatel Jan Jeništa a pokladník Jan Matoušek. Pod lipami bylo postaveno hasičské leziště pro výcvik družstva.

V roce 1894 při desátém výročí trvání sboru se konalo první slavnostní cvičení na zámku a pod Lipami slavnost, která vynesla pro sbor 26 zlatých a 60 a půl krejcarů.

Rok 1897 byl na požáry v obci katastrofální. 26.září na posvícení hořely tři stodoly u p.Frydrycha, farská stodola a stodola p.Šabaty. O týden později u p.Štycha a pak panský pivovar. První župní sjezd konaný v Potštejně byl spojen s oslavou 20.výročí sboru v r.1920 a při té příležitosti byla od firmy Smejkal dodána pro sbor nová stříkačka. Po celou řadu let , od r.1900 až do r.1927 stál v čele sboru jako předseda pan Antonín Vorlický.

hasici-01V roce 1924 při oslavě 40ti letého trvání sboru byl v Potštejně již v pořadí třetí župní sjezd spojen s krajinským sjezdem samaritánským a byl na venkově vyjímečnou událostí. Přes 900 krojovaných hasičů se zúčastnilo průvodu a devítičlenná sanita ze Slezské Ostravy předvedla pěkné cvičení o první pomoci. Z příjmu z této slavnosti byl založen fond na pořízení nové stříkačky , která byla v r.1928 zakoupena. Nastal však problém . Nebyla doprava v případě požáru. A tak v r.1929 byla zakoupen osobní automobil od gener.ředitele pojišťovny Moldavit Generali , za 23.000 Kč. Za přispění členů a příznivců hasičů bylo auto zcela zaplaveno již v.1933.

V r.1930 , přesně 28.září byl položen základní kámen hasičské zbrojnice , která byla postavena a dne 2.srpna 1931 slavnostně otevřena.

50.výročí založení sboru a slavnostní schůze a večírek, konaný v sále hotelu Slávie a 12.srpna slavnost s ukázkou cvičení a přehlídky , na kterou se sjelo 12 hasičských sborů z okolních obcí. Již v dřívějších letech zaznamenávali potštejnští hasiči úspěchy v různých závodech a soutěžích. Např. v r.1935 obdržel Župní putovní pohár s písemným potvrzením, že po třetí výhře se pohár stává majetkem sboru. V letech 1936-1937 zasahoval spor při sérii požárů v obci. Protože se nejednalo o požáry náhodné, konalo občanstvo noční hlídky a řádění neznámého žháře se tak zastavilo. Ve všech případech zasahoval sbor v plném počtu a účinně požáry zdolal, tak že nedošlo k velkým majetkovým ztrátám.

Pak přišel rok 1938 a činnost sboru byla jak známe z historie druhé světové války, zastavena.Teprve na konci roku 1945 se pomalu život v hasičském sboru počal rozbíhat a po letech nečinnosti se konala 1.ledna 1946 valná hromada za účasti 20 členů. Začal pracovat nový výbor ve složení : starosta pan Antonín Orlický, a členové Jaroslav Suchánek, František Háněl, František Kubias, Josef Mašata, Jan Hubálek, František Hůlka, Jan Vajmar, Marie Luxová, Bedřich Černý, Alois Chlumecký, Jan Jeřábek a Josef Marvan. Mnohá jména Vám nejsou neznámá , ale bohužel již není nikdo z těchto zasloužilých členů mezi námi. Práce sboru i v dalších letech pokračovala velmi zdárně a bez hasičů by se nekonalo mnoho v kulturním a společenském životě v obci. hasici-02

V r.1951 byla povedena reorganizace hasičstva na požární sbory, které podléhali národním výborům. Mnozí z nás si pamatují požár dřevěného mostu nad tratí při cestě na Farářství. Most v r.1957 zcela shořel a nebyl již nikdy obnoven. Velký požár, který zasáhl hospodářské budovy statku pana Františka Sloupenského v Brné , v květnu roku 1959 se podařil úspěšně zvládnout a hasiči tak zachránili obytné budovy. V témže roce sbor slavil 75.výročí trvání a pod záštitou MNV pořádali ve dnech 1l. a .12.července slavnostní schůzi v tomto sále a ukázkové cvičení v areálu Pod lipami.

V letech 1965 -1966 bylo postaveno skladiště pohonných hmot za zbrojnicí a zřízena přístavba na sušení hadic pomocí topného zařízení. V roce 1971 se sbor zúčastnil okrskové soutěže v Rovni, odkud si přivezl diplom o účasti v soutěži požárních družstev a v témže roce byl vybaven novou motorovou stříkačkou.V r.1972 pak byl zásluhou MNV a ve spolupráci s Plemenářským podnikem zakoupeno nové požární auto. Též sbor získal historickou ruční stříkačku, která se stala chloubou hasičů při různých příležitostech , kdy je předváděna v akci.

hasici-05Téměř každým rokem jsou pořádána námětová cvičení , která jsou přípravou na opravdový zásah v případě požárů. Např.v r.1979 bylo takovéto cvičení pořádáno v obci a to předávka vody od zdroje ke zdroji v místech Potštejn-Kouty a Potštejn-Brná. V letošním roce chystáme podobné cvičení v rámci dnešních oslav na září a bude se konat v oblasti Pilského rybníka na hrad Potštejn.

Rok 1980 sbor dvakrát zasahoval při povodních , kdy byl evakuován pionýrský tábor na Vochtánce, čerpána voda ze sklepů domů a Dětského domova při hlavní silnici na Záměl. Podobně se muselo zasahovat i v dalších letech 1982 a 1983 , při rozvodnění Orlice a Brněnského potoka. V letech 1981 až 1983 byla největší akcí přestavba požární zbrojnice , prováděná v rámci Akce Z.

Rok 1984 a 100.let trvání hasičského sboru : Slavnostní schůzi zde v sále si již mnozí z Vás velmi dobře pamatují. Na slavnostní schůzi bylo pozváno 125 účastníků , zástupců místních organizací, závodů a okolních hasičských sborů, podobně jako dnes. V rámci oslav se konala 2.6. 1984 okrsková soutěž hasičských sborů 4.okrsku u nás na Bělisku a naše družstvo tehdy skončilo na pěkném 7.místě z počtu 14 družstev. O dva roky později byla přistavena plánovaná společenská místnost včetně sociálního zařízení i pro klub důchodců, tak jak ji známe dnes.

Přišla léta 1989-1990 a přes bouřlivé události těchto let náš hasičský sbor pokračoval ve své každodenní činnosti.

V r.1990 byla požární organizace opět přejmenována na nynější "Sbor dobrovolných hasičů". S tím došlo i na výměnu členských průkazů. V té době zastával funkci předsedy resp.starosty Rudolf Pučan a velitelem byl Ota Strnad. V činnosti společenských organizací nastal určitý útlum a částečně tento jev postihl i hasičský sbor.

V roce 1992 byl zvolen nový výbor a to ve složení : Šimek Petr-starosta, Štěpánek Jaroslav ml.-velitel, Šulc Jiří-pokladník, Ludvík Vlastimil-hospodář, Vídenský Václav -jednatel a kronikář, Strnad Otta-strojník, Hynek Luboš-řidič a dále Václav Reichl, Navrátil Jaroslav jako preventisté a v revizní komisi : Dostálek Václav, Suchánek Jaroslav a Petraš Jaroslav. V tomto složení výbor pracoval až do roku 1996, kdy se nový výbor značně omladil a pracuje aktivně s menšími změnami dodnes.

Úkoly, vyplývající z problematiky činnosti hasičského sboru jsou celoročně velmi pestré a plněny bez připomínek. Okrskové soutěže, údržba a oprava techniky, školení odborníků, přípravy a konání tradičního plesu a dalších kulturněspolečenských akcí, brigádnická činnost atd. hasici-04

V roce 2009 oslavujeme 125. výročí založení hasičského sboru. Proto jsme se rozhodli , že naši práci budeme prezentovat na webových stránkách , aby zájemce a příznivce hasičů měli možnost poznat naši historii i současnost.

V současné době má sbor 29 členů, z toho 7 důchodců a 1 ženu.
Výbor pracuje v tomto složení:

starosta: Sloupenský Miloš
místostarosta: Nuc Karel
velitel: Lovětinský Jiří
jednatel: Šimek Pavel
pokladník: Hudousek Michal
hospodář: Šimek Petr st.
preventista: Kudrna Oldřich
řidič: Stoček Martin
strojník : Šimek Pavel
členové : Štěpánek Jaroslav nejml.
  Stoček Martin
kronikářka: Pavlíková Zdenka

Pravidelné a tradiční akce sboru jsou:
každoroční hasičský ples, akce pro děti i dospělé , např. pálení čarodějnic, dětský den. Pořádání akce na Potštejnské pouti , zábavná odpoledne pro členy sboru i širokou veřejnost. Dále účast na hasičských soutěžích 4. okrsku, do kterého patříme , ale i další okresní apod. Práce na výstavbě zbrojnice a klubovny, která je hojně využívaná nejen sborem ale i obecním úřadem , místními organizacemi a občany na různé příležitosti.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články