CzechPoint

czpoint

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.

Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 

Obecně Czech POINT poskytuje následující služby:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office

 

Ceník služeb Czech POINT :

I. Katastr nemovitostí 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
II. Obchodní rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
III. Živnostenský rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
IV. Bodové hodnocení z registru řidičů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
V. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
VI. Insolvenční rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
VII. Rejstřík trestů 100,- Kč za výpis, bez ohledu na počet stran
VIII. Autorizovaná konverze dokumentů na žádost 30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
IX. Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce v průběhu 3 let 200,- Kč

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články