Zastupitelstvo

Počet zobrazení
Jméno Pozice
Dostál Petr starosta
Růžička Ivan místostarosta
Mgr. Cimfl Marek, DiS. předseda pozemkové komise
Kašpar Jaroslav předseda technické komise
Bednářová Michaela, Bc. předsedkyně komise pro památky a cestovní ruch
Ing. Trnka Milan předseda finančního výboru
Ing. Zvelebilová Žáková Olga předsedkyně komise sociální, kulturní a školské
Makalouš Ladislav předseda komise pro správu budov a komunikací
Ing. Kočí Filip předseda komise pro ochranu životního prostředí
Šulcek Petr předseda stavební komise
MUDr. Muthsam David předseda kontrolního výboru

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články